Monthly Archives: september 2012

Ovanligaste PIN-koden

Företaget DataGenetics har analyserat en databas med stulna PIN-koder och kommit fram till att 1234 är vanligast förekommande medan 8068 bara förekommer 25 gånger på 3.4 miljoner poster. Läs mer om undersökningen här…

Posted in Nyheter | Leave a comment

Testa dina kunskaper om historiska brott

Om du vill testa dina kunskaper om den historiska brottsutvecklingen är det bara att följa den här länken till GP:s hemsida…

Posted in Nyheter | Leave a comment

e-crime – IT-brott i England

I England ligger ansvaret för att utreda och lagföra IT-brott i en central enhet inom Metropolitan Police. Enheten, Police Central e-crime Unit (PCeU), arbetar bland annat med intrång, distribution av skadlig kod, DNS-attacker och Internetbedrägerier. Läs mer om e-crime här… … Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment

Cyber Crime – IT-brott i USA

I USA har FBI det fedrala ansvaret för att utreda och lagföra IT-brott som kallas ”Cyber Crime”. Organisationen har en hel del intressant material inom området som går att hitta på hemsidan. Läs mer om Cyber Crime här…

Posted in Nyheter | Leave a comment

Webbläsaren Internet Explorer sårbar för hackerattacker

Idag har regeringen via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gått ut med en skarp varning när det gäller användningen av Microsofts webbläsare Internet Explorer. En bugg i webbläsaren gör datorn sårbar för hackerattacker och tillsvidare rekommenderar MSB alla att välja … Continue reading

Posted in Nyheter | 1 Comment

Recension: Fallet Thomas Quick

En väldigt intressant bok som verkligen går på djupet när det gäller alla turerna kring Thomas Quick. Boken är välskriven och redovisar på ett sakligt sätt de fakta och omständigheter som kommit fram hittills. Stundtals blir det nästan för mycket … Continue reading

Posted in Recensioner | Leave a comment

Polisen ombildas till en central myndighet

Regeringen har nu lämnat sitt förslag Budgetpropositionen att Rikspolisstyrelsen och 21 polismyndigheter ombildas till en sammanhållande myndighet den 1 januari 2015. Det här blir den största omorganisationen inom staten på många år. Utredningen, SOU 2012:13, och övriga information hittar du … Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment

Lagar och regler för skydd av den enskilde

I Sverige är det Datainspektionen som har till uppgift att genom sin tillsynsverksamhet bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. Några huvudlagar inom området är: Personuppgiftslagen  Kreditupplysningslagen  Inkassolagen Patientdatalagen

Posted in Nyheter | Leave a comment

Polisens hantering av It-relaterade brott

Polisens definition av It-relaterad brottslighet innebär att it-teknik används för att genomföra olika brott, medan brottet i sig kan vara av vilken brottstyp som helst. Läs mer om It-relaterade brott på polisens hemsida…

Posted in Nyheter | Leave a comment