Category Archives: Nyheter

Ny EU-dom är ett hot mot utredningar av IT-brott

I tisdags slog EU-domstolen fast att det så kallade datalagringsdirektivet är ogiltigt, vilket kan komma att få konsekvenser för Polisen när det gäller att få tillgång till teleoperatörernas historiska trafikdata. Det här påverkar bland annat möjligheten att utreda brott som … Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment

Svensk Polis ger sig själva kritik när det gäller näthat

I kvällens debatt på SVT1 debatteras bland annat Aschbergs omdiskuterades program ”Trolljägarna” där näthatare hängs ut och ifrågasätts. En företrädare för Piratpartiet ifrågasätter Aschbergs metod och i det sammanhanget är det en företrädare för Polisen som ger sin egen organisation … Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment

Svensk polis har ett bra samarbete med Facebook

Enligt Sydsvenskan har svensk polis sedan ett tag tillbaka ett mycket bra samarbete med Facebook. Efter framgångsrika förhandlingar går det nu att få ut uppgifter på löpande band och detta gäller främst de vanligaste  brottstyperna som sexualbrott och bedrägerier. Läs … Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment

Motivet bakom hackers hackande…

I en intressant artikel beskrivs motiven bakom varför hackare utsätter IT-system för intrång. Ett av de viktigaste motiven är det ekonomiska motivet tätt följt av statsfinansierade spionage och sociala attacker. Läs mer här…

Posted in Nyheter | Leave a comment

EU kampanj om informationssäkerhet

Den 1 oktober startade en kampanj inom EU för att öka medvetenheten inom området informationssäkerhet. Ett antal myndigheter och organisationer har bjudits in för att delta i och bidra till att marknadsföra kampanjen. Läs mer här…

Posted in Nyheter | Leave a comment

FBI varnar för Android

En studie utförd av FBI och Department of Homeland Security i USA har visat att äldre versioner av Android kan innebära ett väsentligt hot mot säkerheten. Av alla mobila hot står 79 procent för hot mot Android. Kan jämföras med … Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment

Ett hackat nätverk kan göra att du får polisen på dig

En intressant artikel tar upp vad som kan hända om du här oförsiktig och låter någon komma åt att hacka ditt trådlösa nätverk. Läs mer här…

Posted in Nyheter | Leave a comment

FBI öppnar en portal för att bekämpa IT-brott

FBI har öppnat en portal, Iguardian, där företag och myndigheter kan rapportera IT-brott. Iguardian är ett pilotprogram som i dagsläget endast är tillgängligt för medlemmar i nätverket Infraguard. Läs mer här…

Posted in Nyheter | Leave a comment

Överdrivna kostnader för IT-brott

  I en nyligen publicerad rapport framgår det att IT-brotten inte kostar så mycket som flera av det stora IT-säkerhetsföretagen har påstått. Påståenden som till och med fått amerikanska presidenten att argumentera för ökade medel för att komma till rätta … Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment

Hårdare straff för IT-brott inom EU

EU paralmentet har beslutat att skärpa straffen för IT-brott som begås inom EU. Det är särskilt brott som hotar kritisk nationell infrastruktur och där känsliga data kan komma i orätta händer som kommer vara föremål för förändringen. Läs mer här…

Posted in Nyheter | Leave a comment