Category Archives: Reflektioner

Vägval i yrkeslivet

Mina vägval i yrkeslivet skulle kunna sammanfattas kort genom att gå från skattepolitik till kriminalpolitik, men det skulle nog vara att förenkla det hela. Min yrkeskarriär började på 90-talet med en intressant och utvecklande anställning på Riksskatteverket. En myndighet som … Continue reading

Posted in Reflektioner | Leave a comment